Buduje nową serwerownię w 30-letnim zakładzie produkcyjnym i w ramach inwentaryzacji infrastruktury znalazłem takie cuda, nostalgłem motzno #informatyka #it #komputery #msdos