Protokół DNS-over-HTTPS (DoH) obsługuje wyłącznie przeglądarka Firefox. Google i reszta odmówili wprowadzebia DoH. Wyjaśniamy jak zwiększa to bezpieczeństwo oraz prywatność i pokazujemy jak włączyć nową funkcję i czemu rządy i operatorzy są przeciw.