…ale on nie ogarnia, co się wydarzyło. Domaga się „pilnego rozwiązania tej kwestii” ¯\_(ツ)_/¯