Projekt Zamek ma na celu połączenie klucza sprzętowego z fizycznym menedżerem haseł offline, którego można nosić w kieszeni. Autor udostępnił projekt oraz kod, każdy może więc zbudować swoją wersję Zamka.